Konstruktionens materia, brottstycken – Någonting om minnet i förhållande till de konstruktioner som lämnats oss av tidigare människor
Magazine article, 2007

arkitekturteori

stadsförnyelse

arkitekturhistoria

Leon Battista Alberti

globalisering

Author

Johan Linton

Chalmers, Architecture

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

Vol. 2007 18-19

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Humanities not elsewhere specified

More information

Created

10/6/2017