Fältmätning på äldre tegelkonstruktion med invändig tilläggsisolering av superisoleringsmaterial
Magazine article, 2018

Det är utmanande att finna passande renoveringsåtgärder för vårt äldre byggnadsbestånd som uppfyller dagens energikrav. En av åtgärderna som diskuteras är invändig tilläggsisolering av ytterväggen. Denna åtgärd innebär att ytterväggens temperatur sänks vilket kan ge en ökad risk för fuktproblem. I många byggnader finns det begränsningar i hur tjock väggen får vara och då kan superisoleringsmaterial vara intressant. I denna studie utgår vi från erfarenheter från våra tidigare studier där vi nu planerar att genomföra fullskaliga försök i fält. I artikeln presenterar vi försöksplanen tillsammans med de första resultaten.

Author

Pär Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Paula Wahlgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Bygg och teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2018 5 16-19

Preserve and improve energy efficiency in listed buildings using super insulation materials

Swedish Energy Agency (42856-1), 2016-12-01 -- 2019-06-30.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Building Technologies

More information

Latest update

7/16/2021