Sportifieringen av Göteborgsidrotten
Book chapter, 2019

De senaste hundra åren har idrotten i Göteborg genomgått en sportifieringsprocess och blivit alltmer professionaliserad, organiserad, rationaliserad och specialiserad. Idrotten har blivit en betydande samhällsaktör och i den här texten analyseras hur idrotten har utvecklats över tid samt vilka implikationer detta har för hållbar utveckling och folkhälsa framöver.

idrott

innovation

Hållbarhet

Göteborg

sportifiering

Author

Daniel Svensson

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Idrott: Hundra år i Göteborg

329-333

Driving Forces

Sustainable development

Roots

Basic sciences

Subject Categories

History of Technology

History

More information

Created

3/13/2019