Skarpsynt forskare spräckte glastaket
Book chapter, 2019

Den första kvinnan i Ingenjörsvetenskapsakademien var inte en ingenjör, utan en fysiolog. När Irma Åstrand valdes in i maj 1970 var det en signal om att kvinnor äntligen skulle få tillträde till IVA, men även ett kvitto på hur högt fysiologernas arbete värderades från ingenjörsvetenskapligt håll.

arbetsvetenskap

Irma Åstrand

fysiologi

Ingenjörsvetenskapsakademien

Author

Daniel Svensson

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society, Science,Technology and Society

Teknik i samhällets tjänst: Första 100 åren

44-48

Roots

Basic sciences

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

History of Technology

History

More information

Latest update

1/30/2020