Om betydelsen av könsrelaterade variationer i förkunskaper för toppbetyg i programmering
Conference contribution, 2021

I kurser som inte förmår justera för könsrelaterade variationer i förkunskaper riskerar examinationen att befästa bilden att olika kön presterar olika bra i ämnet. Detta bidrag undersöker kursmaterialets betydelse för observerade könsskillnader i toppbetyg i en introduktionskurs i programmering. Kan ett bättre material utjämna skillnaderna?

förkunskaper

programmering

toppbetyg

könsskillnader

Author

Henrik Ström

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande - KUL2021
, ,

More female students with top grades - elimination of gender differences in introductory programming

GENIE, Chalmers Gender Initiative for Excellence, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

Educational Sciences

Learning

Other Engineering and Technologies

Pedagogical Work

Pedagogy

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

1/8/2021 3