Det svenska planeringssystemet och Älvstadens modeller för stadsutveckling
Report, 2020

Studien diskuterar hur Älvstadens stadsutvecklingsmodeller skapar nya planeringsintrument mellan och runt den lagstadgade planeringens ramverk för att överbrygga glapp mellan visioon och genomförande

Author

Nils Björling

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Social Sciences not elsewhere specified

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2020:7

Publisher

Architecture and Civil Engineering

More information

Latest update

3/10/2022