Att tänka långsiktigt - om marshmallows, räntor och koldioxidutsläpp
Book chapter, 2007

Author

Olle Häggström

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematical Statistics

University of Gothenburg

Konsumera mera - dyrköpt lycka. Formas fokuserar.

123-134

Subject Categories

Psychology

Economics

ISBN

978-91-5405998-0

More information

Latest update

5/12/2020