Byggnadsprogram som informationsbärare i byggprocessen: kvarteret 8 en fallbeskrivning
Report, 2001

Author

Nina Ryd

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

More information

Created

10/7/2017