Klusterutveckling i Göteborgsregionen - Analys av förutsättningar och utvecklingsstrategier.
Report, 2002

Author

Björn Jansson

Ulf Sternhufvud

Rolf Wolff

University of Gothenburg

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/10/2017