Interaktiv forskning - utveckling, användning och spridning av kunskaper
Book chapter, 2008

förändringsarbete

interaktiv forskning

Aktionsforskning

Author

Peter Docherty

Anders Ljung

Torbjörn Stjernberg

University of Gothenburg

Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik

133-151

Subject Categories

Business Administration

ISBN

978-91-7636-621-9

More information

Created

10/10/2017