Vetenskapligt förhållningssätt i samhällsfrågor
Magazine article, 2004

Vetenskapliga frågor med samhällsrelevans är ofta mycket komplexa. En del är känt, en del är okänt. En förståelse för problemen kräver ofta djupa specialkunskaper inom många olika ämnen och ett samarbete mellan experter inom olika områden är därför väsentligt. Data kan ofta vara ofullständiga och kontrollerade experiment kan av olika skäl vara olämpliga eller omöjliga. Hur dessa frågor skall kunna presenteras på ett rimligt korrekt och begripligt sätt för allmänheten är naturligtvis inte en strikt naturvetenskaplig fråga, men naturvetare som skall arbeta med komplexa frågor behöver förståelse även för dessa aspekter.

Author

Torbjörn Lundh

University of Gothenburg

Chalmers, Department of Mathematics

Ann-Marie Pendrill

University of Gothenburg

Fysikaktuellt

0283-9148 (ISSN)

Vol. 2004 1 14-15

Subject Categories

Physical Sciences

More information

Created

10/7/2017