Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till kemi, sex "workshops"
Report, 2003

Rapporten behandlar hur elever förstår centrala aspekter av kemin. Först kommer tre workshops om materiens bevarande, byggnad respektive faser. Därefter tas blandning, lösning och vattnets kretslopp upp. Som avslutning kommer två workshops om ämnen respektive kemiska reaktioner.

Author

Björn Andersson

University of Gothenburg

Frank Bach

University of Gothenburg

Birgitta Frändberg

University of Gothenburg

Ingrid Jansson

University of Gothenburg

Christina Kärrqvist

University of Gothenburg

Eva Nyberg

University of Gothenburg

Wallin Anita

University of Gothenburg

Ann Zetterqvist

University of Gothenburg

Subject Categories

Didactics

More information

Created

10/10/2017