Dynamisk mätning av elasticitetsmodul på stockar - en möjlig sorteringsmetod?
Report, 2003

Dynamisk provning av elasticitetsmodul hos sågat virke är en metod som har använts för hållfasthetssortering i Sverige under ett antal år. Denna teknik kan användas även för att sortera stockar i olika hållfasthetsklasser. Denna rapport beskriver två försök att mäta elasticitetsmodulen hos stockar. Stockarnas värden jämförs med elasticitetsmodulen hos de från stockarna utsågade reglarna. Det första försöket omfattar 35 stockar av gran uttagna under EU-projektet STUD(1997-2000). Egenfrekvensen hos dessa stockar mättes i timmertraven före sågning och på reglarna direkt efter sågning. Resultaten visar på ett relativt bra samband mellan egenfrekvenserna hos stockarna och reglarna, R2= 0,50. Det andra försöket omfattade 35 granstockar utvalda på Deromesågen i Halland. Stockarna valdes i tre diameterklasser (16-18 cm, 22-24 cm, >30cm) från VMR klass 2, 3 och 4. Vikten, diametern och längden av dessa stockar uppmättes liksom egenfrekvensen i axiell riktning på 2 olika underlag (marken och med dämpning. Dessa stockar sågades till reglar som senare torkades konventionellt. Efter torkning mättes egenfrekvensen och vikten av de enskilda reglarna. Dessa mätvärden användes för att beräkna elasticitetsmodulen hos stockarna och reglarna. Sambandet mellan elasticitetsmodul på stockarna och på reglarna var bra, R2= 0,58, då stockarna mätts liggande på mark och R2= 0,62, då stockarna mätts på dämpande underlag. Resultaten i denna rapport visar att dynamisk provning kan användas på stock. Dessutom visas ett lovande samband mellan stockens styvhet och styvhet för reglar utsågade från samma stock.

egenfrekvensmätning

hållfasthetssortering

konstruktionsvirke

Author

Robert Kliger

Chalmers, Department of Structural Engineering, Steel and Timber Structures

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Department of Structural Engineering

Magnus Bäckström

Chalmers, Department of Structural Engineering, Steel and Timber Structures

Subject Categories

Wood Science

ISBN

1651-9035

More information

Created

10/6/2017