Att forska är ett äventyr - men se upp för alla fallgropar
Book chapter, 2008

Author

Olle Häggström

University of Gothenburg

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematical Statistics

Forskarhandledares robusta råd

Subject Categories

Pedagogy

Other Social Sciences not elsewhere specified

ISBN

9789144029993

More information

Latest update

12/13/2018