Att förstå och använda naturvetenskapen, sju workshops
Report, 2003

naturvetenskap

Author

Björn Andersson

University of Gothenburg

Frank Bach

University of Gothenburg

Birgitta Frändberg

University of Gothenburg

Ingrid Jansson

University of Gothenburg

Christina Kärrqvist

University of Gothenburg

Eva Nyberg

University of Gothenburg

Anita Wallin

University of Gothenburg

Ann Zetterqvist

University of Gothenburg

Subject Categories

Didactics

ISBN

1651-9531

More information

Created

10/10/2017