Om konens musik
Book chapter, 2000

Artikeln ger en bakgrund till den generativa musik som komponerades av Palle Dahlstedt för Tidsdokumentet, det svenska millenniemonumentet.

komposition

nord modular

datormusik

generativ musik

tidsdokumentet

algoritmisk komposition

Author

Palle Dahlstedt

Chalmers, School of Architecture

Kring det svenska millennieminnesmärket (Johan Linton, ed.)

46-47
91-631-0509-8 (ISBN)

Subject Categories

Musicology

Computer Science

ISBN

91-631-0509-8

More information

Created

10/7/2017