Färg i vårdmiljön
Book chapter, 2004

Author

Helle Wijk

University of Gothenburg

Goda miljöer och aktiviteter för äldre

Subject Categories

Nursing

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Latest update

12/13/2018