Tillgänglighet för research.chalmers.se

Chalmers tekniska högskola står bakom denna webbplats och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskrivs hur Chalmers Research uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
I den mån det finns kända brister så redovisas dessa nedan, liksom hur dessa, i förekommande fall, skall åtgärdas.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du gör detta enklast genom att

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detta.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Inga ingående PDF-dokument är tillgänglighetsanpassade, se nedan. 
  • Kontraster i färgskalan är delvis inte tillräckligt stora. 

Oskäligt betungande anpassning

Chalmers tekniska högskola åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av innehåll och tjänster på research.chalmers.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi åberopar undantaget på följande grunder:

  • Det huvudsakliga innehållet i Chalmers Research består av PDF-filer (främst fulltextversioner av forskningsresultat). Dessa har framställts och laddats upp under en längre tidsperiod och med hjälp av olika versioner av Adobe Acrobat och annan mjukvara. Att validera och framför allt anpassa samtliga av dessa till nuvarande lagkrav är en i nuläget inte genomförbar uppgift.
  • Kontraster mellan olika färgteman är inbyggt i det stilmallsbibliotek tjänsten bygger på (Bootstrap). 

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats med utgångspunkt i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
Testerna har utförts både genom manuella bedömningar och med hjälp av externa verktyg. Verktyget Access Monitor Plus ger värdet 9,6/10 (test 15/9-2020). För testning av kontraster i komponenter och grafik har även verktyget Colour Contrast Analyzer använts.


Det senaste testet av webbplatsens tillgänglighet gjordes den 15 september 2020.