Chalmers research
Forskningsinformation

Chalmers research

Forskningspublikationer

Chalmers forskare publicerar sina resultat i en mängd olika vetenskapliga tidskrifter, dagstidningar, konferenser och böcker.

Forskningsprojekt

Chalmers forskare deltar i projekt som utforskar allt från effektivare vindkraftverk till ny sportutrustning och supertunga svarta hål.

Tema: Hållbar utveckling

Alla publikationer och forskningsprojekt som för oss framåt mot visionen Chalmers – för en hållbar framtid.

Live - karta över besökare