Petra Andersson

There are no publications.

Projects

2010–2012

Markanvändning inom jord- och skogsbruk och dess konsekvenser för klimatmålen, biologisk mångfald och övriga miljökvalitetsmål

Ulrika Palme Environmental Systems Analysis
Petra Andersson Environmental Systems Analysis
Swedish Environmental Protection Agency

There might be more projects where Petra Andersson participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.