Markanvändning inom jord- och skogsbruk och dess konsekvenser för klimatmålen, biologisk mångfald och övriga miljökvalitetsmål
Research Project , 2010 – 2012

Description missing.

Participants

Ulrika Palme (contact)

Universitetslektor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Petra Andersson

Forskare vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Environmental Protection Agency

Funding Chalmers participation during 2010–2012 with 200,000.00 SEK

More information

Latest update

2016-04-15