Markanvändning inom jord- och skogsbruk och dess konsekvenser för klimatmålen, biologisk mångfald och övriga miljökvalitetsmål

Description missing.

Participants

Ulrika Palme (contact)

Universitetslektor at Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Petra Andersson

Forskare at Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Environmental Protection Agency

Funding years 2010–2012

More information

Latest update

2016-04-15