Hamed Jamshidi

Mitt projekt handlar om numerisk och experimentell undersökning av kylning av vattenkraftsgeneratorer med handledning av Håkan Nillson och Valery Chernoray. Vattenkraftverksföretag spenderar idag en stor summa pengar på underhåll av sina generatorer. Försämringen av generatorkomponenter uppstår till stor del på grund av temperaturlaster som uppstår när generatorn drivs intermittent. Orsaken till försämringen kan också bero på otillräcklig eller ojämn kylning. Luftflödet genom generatorn används för att styra den tempraturen. De förluster som sker i samband med luftkylning är dock en betydande del av de totala generatorförlusterna. Ett mer effektivt ventilationssystem skulle göra generatorn mer effektivt.Huvudsyftet med projektet är att med ur ett fluidmekaniskt och värmeöverföringsperspektiv skapa förutsättningar för att minska maskinskador och effektivitetsförluster som kan relateras till dålig/ineffektiv kylning. Den viktigaste processen för detta projekt består av numerisk simulering, speciellt med OpenFOAM och experimentella undersökningar.

Source: chalmers.se

Publications

2016

VENTILATION AIR FLOW FIELD CHARACTERISTICS IN A HYDRO GENERATOR Model

Hamed Jamshidi, Håkan Nilsson, Valery Chernoray
The 19th International Seminar on Hydropower Plants
Paper in proceedings
2015

CFD-based design and analysis of the ventilation of an electric generator model, validated with experiments

Hamed Jamshidi, Håkan Nilsson, Valery Chernoray
International Journal of Fluid Machinery and Systems. Vol. 8 (2), p. 113-123
Journal article
2014

Experimental and numerical investigation of hydro power generator ventilation

Hamed Jamshidi, Håkan Nilsson, Valery Chernoray
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 22, p. Art. no. 012007-
Paper in proceedings

Projects

2012–2017

Experimental and numerical investigations of cooling air flow in hydro power electric generators

Håkan Nilsson Fluid Dynamics
Valery Chernoray Fluid Dynamics
Hamed Jamshidi Fluid Dynamics
Elforsk

There might be more projects where Hamed Jamshidi participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.