Patrik Ekheimer

Forskare at Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Patrik Ekheimer is a PhD in the History of Technology and Industry. His research focuses on cartelisation, trade policy and sustainable development, mainly in the Nordic forest industry. He teaches courses in the history of technology and sustainable development. Patrik earned his doctoral degree in 2011 with the thesis ā€¯Klorkartellen - en industrihistorisk balansaktā€¯ (in 'Swedish).

Source: chalmers.se

Projects

2017–2018

Reglering och strategier : Internationella karteller under 1900-talet

Patrik Ekheimer Science, Technology and Society
Torsten Söderbergs Stiftelse

2013–2015

Karteller och handelspolitik: internationella avtal, utländska företag och liberalisering

Patrik Ekheimer Innovation and R&D Management
Torsten Söderbergs Stiftelse

There might be more projects where Patrik Ekheimer participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.

Publications

2013

Hur teknik blev ett eget ämne i skolan

Patrik Ekheimer,
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap. Vol. 2013 (5), p. 72-73
Journal/newspaper article
2012

Klor-alkaliindustrin

Patrik Ekheimer,
Nordisk Pappershistorisk Tidskrift. Vol. 41 (4), p. 8-11
Scientific journal article - peer reviewed
2012

Hylte Bruk

Patrik Ekheimer, Bertil Johansson,
Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland, p. 172-215
Chapter in monograph, book
2012

Sulfitfabriken i Oskarström

Patrik Ekheimer, Per Jerkeman,
Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland, p. 162-171
Chapter in monograph, book
2011

Klorkartellen

Patrik Ekheimer,
Doctoral thesis
2010

Massa- och pappersindustri i södra Halland

Patrik Ekheimer,
Industrihistoria i väst. Vol. 7 (3-4), p. 16-21
Journal article - popular science
2008

Kvicksilver, klor och PVC - en kritiserad men lönsam affär

Patrik Ekheimer,
Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Stockholm den 8-10 april 2008.
Conference paper - non peer reviewed