Studier av långsiktig överlevnad, finansiering, tillväxt och regional utveckling av Life Science startups i internationell konkurrens
Research Project , 2020 – 2023

Description missing.

Participants

Mats Lundqvist (contact)

Vice Head Of Department at Chalmers, Technology Management and Economics

Funding

Carl Bennet AB

Funding Chalmers participation during 2020–2023

Region Västra Götaland

Project ID: RUN-2020-00094
Funding Chalmers participation during 2020–2023

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2020–2023

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2020–2023

More information

Latest update

2021-11-23