Studier av långsiktig överlevnad, finansiering, tillväxt och regional utveckling av Life Science startups i internationell konkurrens
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mats Lundqvist (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Carl Bennet AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN-2020-00094
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-23