Mikrobiell styrning av fermentering av filtrerat primärslam för klimatsmart och resurssnål användning av organiskt material i avloppsvatten
Research Project, 2021 – 2023

Description missing.

Participants

Frank Persson (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Funding

J. Gust. Richert stiftelse

Project ID: 2021-00753
Funding Chalmers participation during 2021–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2022-03-21