H2JET
Research Project, 2021 – 2022

Effektmål: Projektet bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom en övergång från flygfotogen till väte, med början 2035. För flygbranschen bedömer GKN Aerospace att 50-90% av dagens koldioxidutsläpp kan elimineras med vätgasflyg.
Möjligheten att exportera utsläppsminskande teknik är den främsta anledningen för det svenska intresset.

Projektets mål är vidare att öka systemförståelsen för vätedrivna flygplan samt att öka teknologimognadsgraden till TRL3 för respektive delsystem som studeras, med målet 5% minskad bränsleförbrukning.
Vidare har projektet som mål att alla partners i projektet ska ha kommit med i en ansökan till EU-satsningen Clean Aviation för att i samarbete med Europas ledande flygindustriföretag ta nästa utvecklingssteg inom området.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2021-015078
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-12-15