Högeffektiv syrebärare av billiga råvaror för användning i kemcyklisk förbränning av biomassa
Research Project, 2021 – 2022

Description missing.

Participants

Anders Lyngfelt (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Funding

ÅForsk

Project ID: 21-277
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2022-01-11