Indikatorer och styrmedel för hållbart flyg och tåg
Research Project, 2022 – 2024

Det är angeläget att analysera hur det långväga resandet kan ställa om i linje med klimatmålen och vilka styrmedel som kan användas för att nå dit.
Indikatorer är ett sätt att kommunicera resors hållbarhet och i projektet utvecklas nya indikatorer för genomsnittliga utsläpp från flygbolagens flottor och för avvägningen mellan restid och klimatutsläpp. Inom projektet analyseras nya styrmedel baserade på indikatorerna samt hur dessa samverkar med befintliga styrmedel. Projektet resulterar i ett förbättrat beslutsunderlag för resepolicys och styrmedel vilket i sin tur bidrar till en effektivare resursanvändning samt en minskad klimatpåverkan.

Participants

Jörgen Larsson (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2021-012054
Funding Chalmers participation during 2022–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-01-13