Jörgen Larsson

Forskarassistent at Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Projects

2016–2017

Policy instrument to reduce climate impact from aviation

Jörgen Larsson Physical Resource Theory
Stiftelsen Futura

2016–2016

Studie för hur ny modell för de årliga växthusgasutsläppen från flygande kan se ut

Jörgen Larsson Physical Resource Theory
Anneli Kamb Physical Resource Theory
Swedish Environmental Protection Agency

2015–2018

Time Use and Sustainability: Do New Time Use Patterns Provide a Key towards a More Sustainable Society?

Jörgen Larsson Physical Resource Theory
Jonas Nässén Physical Resource Theory
Formas

There might be more projects where Jörgen Larsson participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.

Publications

2017

Subjective temporal well-being: Defining, measuring, and applying a new concept

David Andersson, Jörgen Larsson, Jonas Nässén
COGENT SOCIAL SCIENCES. Vol. 3, p. Article no. 1306201-
Journal article
2016

Possibilities and problems with applying a consumption perspective in local climate strategies – the case of Gothenburg

Anna Hult, Jörgen Larsson
Journal of Cleaner Production. Vol. 134, p. 434-442
Journal article
2016

Chronicle: Att flyga eller icke flyga, är det frågan?

Jörgen Larsson
Magazine article
2016

Svenska handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan

Jörgen Larsson, Anna Katarina Elofsson, Jonas Åkerman
Report
2016

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor

Anneli Kamb, Jörgen Larsson
Report
2016

SvD Debatt: Forskare - Ohållbart att vi svenskar flyger allt mer

Jonas Åkerman, Jörgen Larsson, Anneli Kamb et al
Magazine article
2016

DN debatt: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen

Jörgen Larsson, Jonas Åkerman, Anna Katarina Elofsson
Dagens nyheter (2016-11-29)
Magazine article
2015

Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött

Jörgen Larsson, Jonas Nässén
Fragment, p. 239-247
Chapter in monograph, book
2015

Förändringar för mer hållbara konsumtionsmönster

Jörgen Larsson, John Holmberg, Jonas Nässén et al
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Jörgen Larsson (red.), p. 44-52
Chapter in monograph, book
2015

Swedish fathers choosing part-time work

Jörgen Larsson, Sofia Björk
Community, Work and Family. Vol. epub ahead of print (2), p. 142-161
Journal article
2015

LRF och Svenskt flyg svarar inte om klimatmålen

Stefan Wirsenius, Jonas Nässén, Anders Biel et al
Dagens Nyheter
Journal article - popular science
2015

Would shorter working time reduce greenhouse gas emissions? An analysis of time use and consumption in Swedish households

Jonas Nässén, Jörgen Larsson
Environment and Planning C: Government and Policy. Vol. 33 (4), p. 726-745
Journal article
2015

Explaining the Variation in Greenhouse Gas Emissions Between Households: Socioeconomic, Motivational, and Physical Factors

David Andersson, Jörgen Larsson, John Holmberg et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 19 (3), p. 480-489
Journal article
2015

See, Understand, and Change Your Daily Climate Impact Results from the Klimarätt project

Ellinor Lindblad, Anneli Kamb, Jörgen Larsson et al
Report
2015

Faktaunderlag med klimat utmaningar för Västra Götaland Ett gott liv i en fossiloberoende region

Berit Mattsson, Gustaf Zettergren, Tomas Ekberg et al
Report
2015

Low carbon lifestyles: potential for Sweden for 2050

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, Fredrik Hedenus et al
Conference contribution
2015

Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor

Stefan Wirsenius, Christian Azar, Fredrik Hedenus et al
Dagens Nyheter. Vol. 2015-02-27
Journal article - popular science
2015

Flygets klimatpåverkan

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, David Andersson
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi, p. 10-
Chapter in monograph, book - popular science
2015

Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning

Jörgen Larsson, David Bryngelsson, Stefan Wirsenius et al
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi, p. 10-
Chapter in monograph, book - popular science
2015

Explaining the Variation in Greenhouse Gas Emissions Between Households: Socioeconomic, Motivational, and Physical Factors

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, David Andersson et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 19 (3), p. 480-489
Journal article
2014

Greenhouse gas emissions and subjective well-being: An analysis of Swedish households

John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén et al
Ecological Economics. Vol. 102, p. 75-82
Journal article
2013

Nötkött är den största miljöboven

David Bryngelsson, Jörgen Larsson, Fredrik Hedenus
Svenska dagbladet (3 maj)
Magazine article
2013

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050

David Bryngelsson, Jörgen Larsson, Fredrik Hedenus
Report
2013

Spelar ingen större roll om kor äter gräs eller spannmål

Fredrik Hedenus, Jörgen Larsson, David Bryngelsson
Svenska dagbladet (10 maj)
Magazine article
2012

Low-carbon transitions and the good life

Sebastian Svenberg, Jörgen Larsson, John Holmberg et al
Report
2011

Klimatomställningen och det goda livet

John Holmberg, David Andersson, Jonas Nässén et al
Report
2009

The effect of work hours on energy use: A micro-analysis of time and income effects

John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén
ECEEE proceedings: summer study 2009 (Panel 8), p. 1801-1809
Paper in proceedings
2009

The effect of work hours on energy use A micro-analysis of time and income effects

Jörgen Larsson
ECEEE-conference, France, p. 13-
Paper in proceedings
2006

Låt staten betala sänkt arbetstid för föräldrar

Christer Sanne, Jörgen Larsson, Johanna Lammi Taskula et al
Magazine article
2005

Self help books on avoiding time shortage

Christer Sanne, Jörgen Larsson
Time and Society. Vol. 14 (2/3)
Journal article
2005

Rik på riktigt - en värdefull vardag är möjlig

Jörgen Larsson, Fredrik Warberg
Book
2005

Families´ strategies for mastering time pressure

Jörgen Larsson
WELLCHI-conference, Rennes, France, p. 6-
Conference contribution
2003

How can we avoid time shortage?

Jörgen Larsson
6th Nordic Conference on Environmental Social Sciences (NESS), June 2003, Turku/Åbo, Finland., p. 36-
Conference contribution