Jörgen Larsson

Forskarassistent at Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Publications

2017

Forskare: Så ser vi på alternativen till en flygskatt

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, Anna Katarina Elofsson
Dagens samhälle (170227)
Magazine article
2017

Subjective temporal well-being: Defining, measuring, and applying a new concept

Jörgen Larsson, David Andersson, Jonas Nässén
COGENT SOCIAL SCIENCES. Vol. 3, p. Article no. 1306201-
Journal article
2016

Possibilities and problems with applying a consumption perspective in local climate strategies – the case of Gothenburg

Anna Hult, Jörgen Larsson
Journal of Cleaner Production. Vol. 134, p. 434-442
Journal article
2016

Chronicle: Att flyga eller icke flyga, är det frågan?

Jörgen Larsson
Magazine article
2016

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor

Anneli Kamb, Jörgen Larsson
Report
2016

Svenska handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan

Jonas Åkerman, Jörgen Larsson, Anna Katarina Elofsson
Report
2016

SvD Debatt: Forskare - Ohållbart att vi svenskar flyger allt mer

Jörgen Larsson, Anneli Kamb, Jonas Nässén et al
Magazine article
2016

DN debatt: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen

Jonas Åkerman, Jörgen Larsson, Anna Katarina Elofsson
Dagens nyheter (2016-11-29)
Magazine article
2015

Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött

Jonas Nässén, Jörgen Larsson
Fragment, p. 239-247
Book chapter
2015

Swedish fathers choosing part-time work

Jörgen Larsson, Sofia Björk
Community, Work and Family. Vol. epub ahead of print (2), p. 142-161
Journal article
2015

Förändringar för mer hållbara konsumtionsmönster

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, John Holmberg et al
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Jörgen Larsson (red.), p. 44-52
Book chapter
2015

Land Lantbruk dribblar bort fakta

Fredrik Hedenus, David Bryngelsson, Jörgen Larsson
Land Lantbruk (20 mars)
Magazine article
2015

LRF och Svenskt flyg svarar inte om klimatmålen

David Andersson, Fredrik Hedenus, Anders Biel et al
Dagens Nyheter
Magazine article
2015

Would shorter working time reduce greenhouse gas emissions? An analysis of time use and consumption in Swedish households

Jonas Nässén, Jörgen Larsson
Environment and Planning C: Government and Policy. Vol. 33 (4), p. 726-745
Journal article
2015

See, Understand, and Change Your Daily Climate Impact Results from the Klimarätt project

Ellinor Lindblad, Anneli Kamb, Fredrik Hedenus et al
Report
2015

Faktaunderlag med klimat utmaningar för Västra Götaland Ett gott liv i en fossiloberoende region

Jesper Adolfsson, Eva Ingeborg Elisabeth Andersson, Petra Andersson et al
Report
2015

Low carbon lifestyles: potential for Sweden for 2050

Jörgen Larsson, David Andersson, David Bryngelsson et al
PERL International Conference: A Decade of Responsible Living: Preparing, Engaging, Responding and Learning. UNESCO, Paris 10-11 March, 2014
Conference contribution
2015

Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning

Fredrik Hedenus, David Bryngelsson, Stefan Wirsenius et al
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi, p. 10-
Chapter in monograph, book - popular science
2015

Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor

David Andersson, Christian Azar, Anders Biel et al
Dagens Nyheter. Vol. 2015-02-27
Magazine article
2015

Flygets klimatpåverkan

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, David Andersson
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi, p. 10-
Chapter in monograph, book - popular science
2015

Explaining the Variation in Greenhouse Gas Emissions Between Households: Socioeconomic, Motivational, and Physical Factors

Jonas Nässén, David Andersson, Jörgen Larsson et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 19 (3), p. 480-489
Journal article
2014

Greenhouse gas emissions and subjective well-being: An analysis of Swedish households

David Andersson, Jonas Nässén, Jörgen Larsson et al
Ecological Economics. Vol. 102, p. 75-82
Journal article
2013

Nötkött är den största miljöboven

Fredrik Hedenus, David Bryngelsson, Jörgen Larsson
Svenska dagbladet (3 maj)
Magazine article
2013

Spelar ingen större roll om kor äter gräs eller spannmål

Fredrik Hedenus, David Bryngelsson, Jörgen Larsson
Svenska dagbladet (10 maj)
Magazine article
2013

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050

David Bryngelsson, Fredrik Hedenus, Jörgen Larsson
Report
2012

Low-carbon transitions and the good life

John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén et al
Report
2011

Klimatomställningen och det goda livet

John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén et al
Report
2009

The effect of work hours on energy use: A micro-analysis of time and income effects

Jonas Nässén, Jörgen Larsson, John Holmberg
ECEEE proceedings: summer study 2009 (Panel 8), p. 1801-1809
Paper in proceedings
2009

The effect of work hours on energy use A micro-analysis of time and income effects

Jörgen Larsson
ECEEE-conference, France, p. 13-
Paper in proceedings
2009

Föräldradeltid - en analys av fäders möjligheter till kortare arbetstid under förskoleåren

Jörgen Larsson
Konferens på Institutet för framtidsstudier. Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd.
Conference contribution
2006

Låt staten betala sänkt arbetstid för föräldrar

Jörgen Larsson, Ulla Björnberg, Anna Hedenus et al
Magazine article
2006

Time pressure among parents. Factors explaining differences in time pressure

Jörgen Larsson
Föredrag på konferensen: To share all the time. Göteborgs Universitet 18-19 Sept 2006. En liknande presentation hölls på konferensen "Work - life balance" på Åland 5-9 Aug. 2006 och på WELLCHI-konferens i Barcelona 9-10 feb, 2007.
Conference poster
2005

Self help books on avoiding time shortage

Jörgen Larsson, Christer Sanne
Time and Society. Vol. 14 (2/3)
Journal article
2005

Rik på riktigt - en värdefull vardag är möjlig

Jörgen Larsson, Fredrik Warberg
Book
2005

Families´ strategies for mastering time pressure

Jörgen Larsson
WELLCHI-conference, Rennes, France, p. 6-
Conference contribution
2003

How can we avoid time shortage?

Jörgen Larsson
6th Nordic Conference on Environmental Social Sciences (NESS), June 2003, Turku/Åbo, Finland., p. 36-
Conference contribution

Save references

If you have installed Zotero or Mendeley on your computer you can use a plugin to extract references from the publications you see.

Download plugins:
Zotero
Mendeley

Projects

2016–2019

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Jörgen Larsson Physical Resource Theory
VINNOVA

2016–2017

Policy instrument to reduce climate impact from aviation

Jörgen Larsson Physical Resource Theory
Stiftelsen Futura

2016–2016

Studie för hur ny modell för de årliga växthusgasutsläppen från flygande kan se ut

Jörgen Larsson Physical Resource Theory
Anneli Kamb Physical Resource Theory
Swedish Environmental Protection Agency

2015–2018

Time Use and Sustainability: Do New Time Use Patterns Provide a Key towards a More Sustainable Society?

Jörgen Larsson Physical Resource Theory
Jonas Nässén Physical Resource Theory
Formas

There might be more projects where Jörgen Larsson participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.