Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt
Report, 2020

Rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Mistra Sustainable Consumption, SLU Future Food, Beijer Institute of Ecological Economics, Centre for Collective Action Research (CeCAR) vid Göteborgs universitet samt Chalmers.
Projektet syftade till att översiktligt kartlägga nuvarande kunskapsläge om styrmedel för en miljömässigt hållbar matkonsumtion samt att identifiera vad offentliga aktörer redan idag skulle kunna göra för att främja en positiv utveckling. Den riktar sig till forskare och forskningsfinansiärer, men
också tjänstemän och beslutsfattare på mat- och miljöområdet.

Author

Elin Röös

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Jörgen Larsson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Kajsa Resare Sahlin

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Malin Jonell

The Royal Swedish Academy of Science

Therese Lindahl

The Royal Swedish Academy of Science

Erik André

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Sarah Säll

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Niklas Harring

University of Gothenburg

Martin Persson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Other Agricultural Sciences

ISBN

978-91-576-9767-7

Publisher

Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food

More information

Latest update

3/10/2022