Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt
Report, 2020

Author

Elin Röös

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Jörgen Larsson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Kajsa Resare Sahlin

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Malin Jonell

The Royal Swedish Academy of Science

Therese Lindahl

The Royal Swedish Academy of Science

Erik André

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Sarah Säll

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Niklas Harring

University of Gothenburg

Martin Persson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory, Physical Resource Theory 2

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Other Agricultural Sciences

ISBN

978-91-576-9767-7

Publisher

Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food

More information

Created

9/16/2020