Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt
Rapport, 2020

Författare

Elin Röös

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Jörgen Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Kajsa Resare Sahlin

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Malin Jonell

Kungliga vetenskapsakademien

Therese Lindahl

Kungliga vetenskapsakademien

Erik André

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Sarah Säll

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Niklas Harring

Göteborgs universitet

Martin Persson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Fysisk resursteori 2

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

ISBN

978-91-576-9767-7

Utgivare

Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food

Mer information

Skapat

2020-09-16