Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt
Rapport, 2020

Rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Mistra Sustainable Consumption, SLU Future Food, Beijer Institute of Ecological Economics, Centre for Collective Action Research (CeCAR) vid Göteborgs universitet samt Chalmers.
Projektet syftade till att översiktligt kartlägga nuvarande kunskapsläge om styrmedel för en miljömässigt hållbar matkonsumtion samt att identifiera vad offentliga aktörer redan idag skulle kunna göra för att främja en positiv utveckling. Den riktar sig till forskare och forskningsfinansiärer, men
också tjänstemän och beslutsfattare på mat- och miljöområdet.

Författare

Elin Röös

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Jörgen Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Kajsa Resare Sahlin

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Malin Jonell

Kungliga vetenskapsakademien

Therese Lindahl

Kungliga vetenskapsakademien

Erik André

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Sarah Säll

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Niklas Harring

Göteborgs universitet

Martin Persson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

ISBN

978-91-576-9767-7

Utgivare

Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-10