Jörgen Larsson

Senior forskare vid Fysisk resursteori
Image of Jörgen Larsson

Visar 80 publikationer

2023

Understanding preferences for night trains and their potential to replace flights in Europe. The case of Sweden

Riccardo Curtale, Jörgen Larsson, Jonas Nässén
Tourism Management Perspectives. Vol. 47
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Emission pathways and mitigation options for achieving consumption-based climate targets in Sweden

Johannes Morfeldt, Jörgen Larsson, David Andersson et al
Communications Earth and Environment. Vol. 4 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Carbon footprint effects of shifting from flights to night trains for Swedish tourism

Johannes Morfeldt, Riccardo Curtale, Anneli Kamb et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 420
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Working less by choice: what are the benefits and hardships?

Ola Persson, Jörgen Larsson, Jonas Nässén
Sustainability: Science, Practice, and Policy. Vol. 18 (1), p. 81-96
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Moving away from the throwaway society. Five policy instruments for extending the life of consumer durables

Carl Dalhammar, Cornelia Hartman, Jörgen Larsson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

Avveckla köp- och slängsamhället. Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter

Carl Dalhammar, Cornelia Hartman, Jörgen Larsson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

Consumption based scenarios for Sweden - a basis for discussing new climate targets

Jörgen Larsson, Johannes Morfeldt, Daniel Johansson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

Are fee-and-dividend schemes the savior of environmental taxation? Analyses of how different revenue use alternatives affect public support for Sweden's air passenger tax

Simon Matti, Jonas Nässén, Jörgen Larsson
Environmental Science and Policy. Vol. 132, p. 181-189
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Klimatsmart semestrande. Tekniska lösningar, förändrat beteende och politiska styrmedel

Andreas Ekvall, Jörgen Larsson, Jonas Nässén
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2021

Low-carbon scenarios for long-distance travel 2060

Jonas Åkerman, Anneli Kamb, Jörgen Larsson et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 99
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Potentials for reducing climate impact from tourism transport behavior

Anneli Kamb, Erik Lundberg, Jörgen Larsson et al
Journal of Sustainable Tourism. Vol. 29 (8), p. 1365-1382
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige - underlag för diskussioner om nya klimatmål

Jörgen Larsson, Johannes Morfeldt, Daniel Johansson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2021

Policy Options for Sustainable Food Consumption – Review and Recommendations for Sweden. Mistra Sustainable Consumption report 1:10

Elin Röös, Jörgen Larsson, Kajsa Resare Sahlin et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2020

Public support for aviation policy measures in Sweden

Jörgen Larsson, Simon Matti, Jonas Nässén
Climate Policy. Vol. 20 (10), p. 1305-1321
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Om politikerna vågar kan de hjälpa oss att äta rätt

Erik André, Niklas Harring, Malin Jonell et al
Dagens Nyheter (DN)
Artikel i dagstidning
2020

Flygresorna och klimatet. Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ

Anneli Kamb, Erik Lundberg, Jörgen Larsson et al
Rapport - Göteborgs universitet
2020

Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt

Elin Röös, Jörgen Larsson, Kajsa Resare Sahlin et al
Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food
2020

Choosing to Work Part-Time – Combinations of Motives and the Role of Preferences and Constraints

Sofia Björk, Jörgen Larsson, Erik Lundberg
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology. Vol. 5 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Flyg till Sälen sämre för klimatet än bil

Jörgen Larsson, Anneli Kamb, Erik Lundberg
Dagens Nyheter (DN)
Artikel i dagstidning
2019

Konsumtionens klimatpåverkan - trender, mål och styrmedel

Jörgen Larsson, Jonas Nässén
Konsumtionsrapporten 2019
Kapitel i bok
2019

International and national climate policies for aviation: a review

Jörgen Larsson, Anna Katarina Elofsson, Thomas Sterner et al
Climate Policy. Vol. 19 (6), p. 787-799
Reviewartikel
2019

Climate footprint from Swedish residents’ air travel

Anneli Kamb, Jörgen Larsson
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2019

Semestern och klimatet. Metodrapport version 2.0

Jörgen Larsson, Anneli Kamb
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2019

Travel and climate Methodology Report. Version 2.0

Jörgen Larsson, Anneli Kamb
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2018

Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017

Anneli Kamb, Jörgen Larsson
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2018

Measuring greenhouse gas emissions from international air travel of a country's residents methodological development and application for Sweden

Jörgen Larsson, Anneli Kamb, Jonas Nässén et al
Environmental Impact Assessment Review. Vol. 72, p. 137-144
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Nordea vilseleder konsumenterna

Fredrik Hedenus, Christian Azar, Olof Johansson-Stenman et al
Göteborgs Posten
Artikel i dagstidning
2018

Pairing sharing practices with part time work

Jörgen Larsson, Jonas Nässén
Övrigt konferensbidrag
2018

Local governance of greenhouse gas emissions from air travel

Anna Katarina Elofsson, Nora Smedby, Jörgen Larsson et al
Journal of Environmental Policy and Planning. Vol. 20 (5), p. 578-594
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Swedish fathers choosing part-time work

Jörgen Larsson, Sofia Björk
Community, Work and Family. Vol. epub ahead of print (2), p. 142-161
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Forskare: Så ser vi på alternativen till en flygskatt

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, Anna Katarina Elofsson
Dagens samhälle (170227)
Artikel i övrig tidskrift
2017

Subjective temporal well-being: Defining, measuring, and applying a new concept

Jörgen Larsson, David Andersson, Jonas Nässén
Cogent Social Sciences. Vol. 3
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Possibilities and problems with applying a consumption perspective in local climate strategies – the case of Gothenburg

Anna Hult, Jörgen Larsson
Journal of Cleaner Production. Vol. 134, p. 434-442
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Chronicle: Att flyga eller icke flyga, är det frågan?

Jörgen Larsson
Fackföreningstidningen Kollega
Artikel i övrig tidskrift
2016

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor

Anneli Kamb, Jörgen Larsson
Rapport
2016

Svenska handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan

Jonas Åkerman, Jörgen Larsson, Anna Katarina Elofsson
Rapport
2016

SvD Debatt: Forskare - Ohållbart att vi svenskar flyger allt mer

Jörgen Larsson, Anneli Kamb, Jonas Nässén et al
Svenska Dagbladet
Artikel i övrig tidskrift
2016

Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor. Metodutveckling och resultat för 1990 – 2014

Anneli Kamb, Jörgen Larsson, Jonas Nässén et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2016

DN debatt: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen

Jonas Åkerman, Jörgen Larsson, Anna Katarina Elofsson
Dagens nyheter (2016-11-29)
Artikel i övrig tidskrift
2015

Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött

Jonas Nässén, Jörgen Larsson
Fragment, p. 239-247
Kapitel i bok
2015

Förändringar för mer hållbara konsumtionsmönster

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, John Holmberg et al
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Jörgen Larsson (red.), p. 44-52
Kapitel i bok
2015

Land Lantbruk dribblar bort fakta

Fredrik Hedenus, David Bryngelsson, Jörgen Larsson
Land Lantbruk (20 mars)
Artikel i övrig tidskrift
2015

Would shorter working time reduce greenhouse gas emissions? An analysis of time use and consumption in Swedish households

Jonas Nässén, Jörgen Larsson
Environment and Planning C: Government and Policy. Vol. 33 (4), p. 726-745
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

LRF och Svenskt flyg svarar inte om klimatmålen

David Andersson, Fredrik Hedenus, Anders Biel et al
Dagens Nyheter
Artikel i övrig tidskrift
2015

See, Understand, and Change Your Daily Climate Impact Results from the Klimarätt project

Ellinor Lindblad, Anneli Kamb, Fredrik Hedenus et al
Rapport
2015

Faktaunderlag med klimat utmaningar för Västra Götaland Ett gott liv i en fossiloberoende region

Jesper Adolfsson, Eva Ingeborg Elisabeth Andersson, Petra Andersson et al
Rapport
2015

Low carbon lifestyles: potential for Sweden for 2050

Jörgen Larsson, David Andersson, David Bryngelsson et al
PERL International Conference: A Decade of Responsible Living: Preparing, Engaging, Responding and Learning. UNESCO, Paris 10-11 March, 2014
Övrigt konferensbidrag
2015

Flygets klimatpåverkan

Jörgen Larsson, Jonas Nässén, David Andersson
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi, p. 10-
Kapitel i bok
2015

Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning

Fredrik Hedenus, David Bryngelsson, Stefan Wirsenius et al
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi, p. 10-
Kapitel i bok
2015

Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor

David Andersson, Christian Azar, Anders Biel et al
Dagens Nyheter. Vol. 2015-02-27
Artikel i övrig tidskrift
2015

Explaining the Variation in Greenhouse Gas Emissions Between Households: Socioeconomic, Motivational, and Physical Factors

Jonas Nässén, David Andersson, Jörgen Larsson et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 19 (3), p. 480-489
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Greenhouse gas emissions and subjective well-being: An analysis of Swedish households

David Andersson, Jonas Nässén, Jörgen Larsson et al
Ecological Economics. Vol. 102, p. 75-82
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Nötkött är den största miljöboven

Fredrik Hedenus, David Bryngelsson, Jörgen Larsson
Svenska dagbladet (3 maj)
Artikel i övrig tidskrift
2013

Spelar ingen större roll om kor äter gräs eller spannmål

Fredrik Hedenus, David Bryngelsson, Jörgen Larsson
Svenska dagbladet (10 maj)
Artikel i övrig tidskrift
2013

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050

David Bryngelsson, Fredrik Hedenus, Jörgen Larsson
Rapport
2012

Low-carbon transitions and the good life

John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén et al
Rapport
2011

Klimatomställningen och det goda livet

John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén et al
Rapport
2009

The effect of work hours on energy use: A micro-analysis of time and income effects

Jonas Nässén, Jörgen Larsson, John Holmberg
ECEEE proceedings: summer study 2009 (Panel 8), p. 1801-1809
Paper i proceeding
2009

Undvik mansfällan - skriv inte på pappret från Försäkringskassan

Jörgen Larsson
GT - debattsidan
Artikel i övrig tidskrift
2009

The effect of work hours on energy use A micro-analysis of time and income effects

Jörgen Larsson
ECEEE-conference, France, p. 13-
Paper i proceeding
2009

Föräldradeltid - en analys av fäders möjligheter till kortare arbetstid under förskoleåren

Jörgen Larsson
Konferens på Institutet för framtidsstudier. Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd.
Övrigt konferensbidrag
2006

Låt staten betala sänkt arbetstid för föräldrar

Jörgen Larsson, Ulla Björnberg, Anna Hedenus et al
DN Debatt
Artikel i övrig tidskrift
2006

Time pressure among parents. Factors explaining differences in time pressure

Jörgen Larsson
Föredrag på konferensen: To share all the time. Göteborgs Universitet 18-19 Sept 2006. En liknande presentation hölls på konferensen "Work - life balance" på Åland 5-9 Aug. 2006 och på WELLCHI-konferens i Barcelona 9-10 feb, 2007.
Poster (konferens)
2005

Self help books on avoiding time shortage

Jörgen Larsson, Christer Sanne
Time and Society. Vol. 14 (2/3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Rik på riktigt - en värdefull vardag är möjlig

Jörgen Larsson, Fredrik Warberg
Bok
2005

Families´ strategies for mastering time pressure

Jörgen Larsson
WELLCHI-conference, Rennes, France, p. 6-
Övrigt konferensbidrag
2003

How can we avoid time shortage?

Jörgen Larsson
6th Nordic Conference on Environmental Social Sciences (NESS), June 2003, Turku/Åbo, Finland., p. 36-
Övrigt konferensbidrag

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 8 forskningsprojekt

2022–2024

Indikatorer och styrmedel för hållbart flyg och tåg

Jörgen Larsson Fysisk resursteori
Energimyndigheten

2019–2023

På väg mot ett klimatneutralt långväga resande 2045 - teknik, resmönster, höghöjdseffekter

Jörgen Larsson Fysisk resursteori
VINNOVA

5 publikationer finns
2019–2021

Climate smart vacation trips - situation analysis and policy tools

Jörgen Larsson Fysisk resursteori
Energimyndigheten

2018–2025

Mistra sustainable consumtion - from niche to mainstream

Jonas Nässén Fysisk resursteori
Jörgen Larsson Fysisk resursteori
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)
Västra Götalandsregionen

6 publikationer finns
2016–2019

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Jörgen Larsson Fysisk resursteori
VINNOVA

4 publikationer finns
2016–2017

Policy instrument to reduce climate impact from aviation

Jörgen Larsson Fysisk resursteori
Stiftelsen Futura

2016–2016

Studie för hur ny modell för de årliga växthusgasutsläppen från flygande kan se ut

Jörgen Larsson Fysisk resursteori
Anneli Kamb Fysisk resursteori
Naturvårdsverket

2015–2018

Tidsanvändning och hållbarhet. Kan nya tidsanvändningsmönster vara en nyckel till ett mer hållbart samhälle?

Jörgen Larsson Fysisk resursteori
Jonas Nässén Fysisk resursteori
Formas

Det kan finnas fler projekt där Jörgen Larsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.