Kommentarer och förslag till utredningen om klimatdeklaration av långväga resor
Övrigt, 2020

Upphovsman

Jörgen Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-17