Flygets klimatpåverkan
Kapitel, populärvetenskapligt, 2015

Författare

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jonas Nässén

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

David Andersson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi

10-

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Klimatforskning

ISBN

978-91-620-6653-6

Mer information

Skapat

2017-10-07