Flygets klimatpåverkan
Kapitel i bok, 2015

Författare

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jonas Nässén

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

David Andersson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi

10-
978-91-620-6653-6 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Klimatforskning

ISBN

978-91-620-6653-6

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12