Studie för hur ny modell för de årliga växthusgasutsläppen från flygande kan se ut
Forskningsprojekt , 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jörgen Larsson (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Anneli Kamb

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Naturvårdsverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-08