Self help books on avoiding time shortage
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jörgen Larsson

Göteborgs universitet

Christer Sanne

Time and Society

0961-463X (ISSN)

Vol. 14 2/3

Ämneskategorier

Sociologi

Mer information

Skapat

2017-10-10