Moving away from the throwaway society. Five policy instruments for extending the life of consumer durables
Rapport, 2022

Författare

Carl Dalhammar

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Cornelia Hartman

SWECO

Jörgen Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Johan Jarelin

Konsumentverket

Leonidas Milios

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Oksana Mont

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-88041-39-5

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-13