Mistra sustainable consumtion - from niche to mainstream
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Projektet är ett 4-årigt forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion, i Sverige såväl som internationellt, genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp för att få en bredare tillämpning. Fokus är på mat, inredning och semestrande. Programmet kommer att fördjupa kunskapen men också prova och bidra till att möjliggöra lösningar med
samhällsaktörer. Projektet kommer att utveckla ”roadmaps” för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare, civilsamhället och medborgare/konsumenter kan verka för att skala upp hållbara satsningar.

Deltagare

Jonas Nässén (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Jörgen Larsson

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: MN201700188
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-18