Mistra sustainable consumtion - from niche to mainstream
Research Project , 2018 – 2019

Projektet är ett 4-årigt forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion, i Sverige såväl som internationellt, genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp för att få en bredare tillämpning. Fokus är på mat, inredning och semestrande. Programmet kommer att fördjupa kunskapen men också prova och bidra till att möjliggöra lösningar med
samhällsaktörer. Projektet kommer att utveckla ”roadmaps” för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare, civilsamhället och medborgare/konsumenter kan verka för att skala upp hållbara satsningar.

Participants

Jonas Nässén (contact)

Senior Researcher at Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Jörgen Larsson

Senior Researcher at Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2018–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-10-18