Mistra sustainable consumtion - from niche to mainstream
Research Project, 2018 – 2025

Projektet är ett forskningsprogram som löper till och med 2025 och som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion, i Sverige såväl som internationellt, genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp för att få en bredare tillämpning. Fokus är på mat, inredning och semestrande. Programmet kommer att fördjupa kunskapen men också prova och bidra till att möjliggöra lösningar med samhällsaktörer.

Participants

Jonas Nässén (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Jörgen Larsson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra)

Funding Chalmers participation during 2018–2019

Region Västra Götaland

Project ID: MN201700188
Funding Chalmers participation during 2018–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2022-03-23