Consumption based scenarios for Sweden - a basis for discussing new climate targets
Rapport, 2022

Also available in Swedish:  https://research.chalmers.se/publication/526528

Författare

Jörgen Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Johannes Morfeldt

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Daniel Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Johan Rootzén

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Cecilia Hult

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Jonas Akerman

Fredrik Hedenus

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Frances Sprei

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Jonas Nässén

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Mistra Carbon Exit

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), 2017-04-01 -- 2021-04-01.

Mistra sustainable consumtion - from niche to mainstream

Västra Götalandsregionen (MN201700188), 2018-01-01 -- 2019-12-31.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), 2018-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

978-91-88041-40-1

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-13