Johannes Morfeldt

Doktor vid Fysisk resursteori 2

Johannes Morfeldts forskning undersöker förutsättningarna för en samhällsomställning där klimat- och andra hållbarhetsmål uppnås, och på vilket sätt resurseffektivitet kan bidra till omställningen. Under sin post-doc undersöker Johannes framtida mobilitetslösningar och dess potential att på ett mer resurseffektivt sätt tillhandahålla transporttjänster. Tillsammans med klimatneutral produktionsteknik, kan dessa lösningar bidra till att målen nås. Syftet med forskningen är att bidra med resultat och slutsatser som kan stödja design av klimat- och energipolitik i Sverige och i andra länder.

Källa: chalmers.se
Image of Johannes Morfeldt
Det finns inga publikationer att visa.
Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Johannes Morfeldt medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.