MISTRA Electrification
Forskningsprojekt, 2021 – 2025

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå målet krävs stora samhällsförändringar, inte minst inom det svenska energisystemet. Då energiutmaningen är komplex krävs tvärvetenskaplig forskning med ett systemperspektiv som studerar allt från tekniska lösningar, samhällsnytta och industriell konkurrenskraft till hur en rättvis omställning kan ske.

Forskningsprogrammet har tre primära mål: Att beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som leder till ett fossilfritt energisystem, med särskilt fokus på elektrifiering och sektorkoppling. Att analysera hur fossilfria tekniker och fossilfri infrastrukturer kan implementeras i den takt som krävs för att nå Sveriges utsläppsmål. Att visa hur energiomställningen kan stötta en positiv samhällsekonomisk utveckling.

Programmets målsättning involverar tekniska, såväl som sociala och ekonomiska metoder och aspekter, för att öka möjligheterna för ett energisystem i linje med Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045. Tekniska resultat och slutsatser kommer att vägas samman med politisk och social genomförbarhet.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Egain International AB

Kungsbacka, Sweden

Energiforsk AB

Stockholm, Sweden

Fortum Värme

Stockholm, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Hitachi

Tokyo, Japan

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Nordion Energi AB

Göteborg, Sweden

Stockholm Exergi AB

Stockholm, Sweden

Svenska kraftnät

Sundbyberg, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

University of Exeter

Exeter, United Kingdom

Utilifeed AB

Göteborg, Sweden

Vattenfall

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-03