MISTRA Electrification
Research Project, 2021 – 2025

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå målet krävs stora samhällsförändringar, inte minst inom det svenska energisystemet. Då energiutmaningen är komplex krävs tvärvetenskaplig forskning med ett systemperspektiv som studerar allt från tekniska lösningar, samhällsnytta och industriell konkurrenskraft till hur en rättvis omställning kan ske.

Forskningsprogrammet har tre primära mål: Att beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som leder till ett fossilfritt energisystem, med särskilt fokus på elektrifiering och sektorkoppling. Att analysera hur fossilfria tekniker och fossilfri infrastrukturer kan implementeras i den takt som krävs för att nå Sveriges utsläppsmål. Att visa hur energiomställningen kan stötta en positiv samhällsekonomisk utveckling.

Programmets målsättning involverar tekniska, såväl som sociala och ekonomiska metoder och aspekter, för att öka möjligheterna för ett energisystem i linje med Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045. Tekniska resultat och slutsatser kommer att vägas samman med politisk och social genomförbarhet.

Participants

Fredrik Hedenus (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Collaborations

Egain International

Kungsbacka, Sweden

Energiforsk AB

Stockholm, Sweden

Fortum Värme

Stockholm, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Hitachi

Tokyo, Japan

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Nordion Energi

Göteborg, Sweden

Stockholm Exergi AB

Stockholm, Sweden

Swedish national grid

Sundbyberg, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

University of Exeter

Exeter, United Kingdom

Utilifeed AB

Göteborg, Sweden

Vattenfall

Stockholm, Sweden

Funding

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra)

Funding Chalmers participation during 2021–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2023-08-03