Finland ligger inte före Sverige i omställningen
Artikel i dagstidning, 2023

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Aftonbladet

1103-9000 (ISSN)

MISTRA Electrification

Mistra Urban Futures (MISTRAElectrification), 2021-06-01 -- 2025-05-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Socialt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-13