Mistra Carbon Exit
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Daniel Johansson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Katarina Gårdfeldt

Docent vid Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Filip Johnsson

vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Ida Karlsson

vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 1

Frances Sprei

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Sonia Yeh

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-14