Daniel Johansson

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Daniel Johanssons forskning har två huvudområden; 1. analys av vilken roll centrala geofysiska osäkerheter i klimatet (t.ex. klimatkänsligheten) spelar för vår möjlighet att klara klimatpolitiska målsättningar, 2. Analys av metoder och principer för hur utsläpps av olika växthusgaser kan vägas mot varandra för uppnå en så effektivklimatpolitik som möjligt. För att analysera dessa frågor använder jag mig av en tvärvetenskapliga ansats och utnyttjar och utvecklar såväl enkla klimatmodeller som tekno-ekonomiska modeller.

Källa: chalmers.se

Visar 69 publikationer

2019

The choice of climate metric is of limited importance when ranking options for abatement of near-term climate forcers

Stefan Åström, Daniel Johansson
Climatic Change
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Negative CO 2 emissions - An analysis of the retention times required with respect to possible carbon leakage

Anders Lyngfelt, Daniel Johansson, Erik Lindeberg
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 87, p. 27-33
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The choice of climate metric is of limited importance when ranking options for abatement of near-term climate forcers

Stefan Åström, Daniel Johansson
Climatic Change
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Composite design for a foiling Optimist dinghy

Carolyn Oddy, Elias Blomstrand, Daniel Johansson et al
Proceedings
Paper i proceeding
2017

How Do Dietary Choices Influence the Energy-System Cost of Stabilizing the Climate?

David Bryngelsson, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson et al
Energies. Vol. 10 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The effect of climate-carbon cycle feedbacks on emission metrics

Erik Sterner, Daniel Johansson
Environmental Research Letters. Vol. 12 (3), p. 034019-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Att jämföra koldioxid och metan – varför GWP inte ger hela bilden

Christian Azar, David Bryngelsson, Daniel Johansson et al
Uppsalainiativet
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Enhancing life cycle impact assessment from climate science: Review of recent findings and recommendations for application to LCA

A. Levasseur, O. Cavalett, J. Fuglestvedt et al
Ecological Indicators. Vol. 71, p. 163-174
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Bridging the gap between impact assessment methods and climate science

F. Cherubini, J. Fuglestvedt, T. Gasser et al
Environmental Science and Policy. Vol. 64, p. 129-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Reply to "Volcanic effects on climate"

Daniel Johansson, Brian O'Neill, Claudia Tebaldi et al
Nature Climate Change. Vol. 6 (1), p. 4-5
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Strategic reasoning and bargaining in catastrophic climate change games

Vilhelm Verendel, Daniel Johansson, Kristian Lindgren
Nature Climate Change (3), p. 265-268
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Climate metrics and the carbon footprint of livestock products: where's the beef?

Martin Persson, Daniel Johansson, Christel Cederberg et al
Environmental Research Letters. Vol. 10 (3), p. Art. no, 034005-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Equilibrium climate sensitivity in light of observations over the warming hiatus

Daniel Johansson, Brian O'Neill, Claudia Tebaldi et al
Nature Climate Change. Vol. 5 (5), p. 449-453
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

To Avoid Global Warming, Stop Eating Meat and Cheese

Fredrik Hedenus, Stefan Wirsenius, Daniel Johansson
New York Times (April 1st)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Emission metrics and sea level rise

Erik Sterner, Daniel Johansson, Christian Azar
Climatic Change. Vol. 127 (2), p. 335-351
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Why reduced beef, lamb and dairy consumption may be necessary for meeting stringent climate targets.

Stefan Wirsenius, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson
FCRN
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Multi-model comparison of the economic and energy implications for China and India in an international climate regime

Daniel Johansson, Paul L. Lucas, Matthias Weitzel et al
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (8), p. 1335-1359
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The importance of reduced meat and dairy consumption for meeting stringent climate change targets

Fredrik Hedenus, Stefan Wirsenius, Daniel Johansson
Climatic Change. Vol. 124 (1-2), p. 79-91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Koldioxiden är flygets stora klimatpåverkande faktor

Christian Azar, Daniel Johansson
Dagens Nyheter (30 juni)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Meeting global temperature targets-the role of bioenergy with carbon capture and storage

Christian Azar, Daniel Johansson, Niclas Mattsson
Environmental Research Letters. Vol. 8 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Emission metrics under the 2°C climate stabilization target

K. Tanaka, Daniel Johansson, Brian O'Neill et al
Climatic Change. Vol. 117 (4), p. 933-941
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

A Critical Assessment of Energy - economy - climate Models for Policy Analysis

Fredrik Hedenus, Daniel Johansson, Kristian Lindgren
Journal of Applied Economics and Business Research. Vol. 3 (2), p. 118-132
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The fossil endgame: strategic oil price discrimination and carbon taxation

Jiegen Wei, Magnus Hennlock, Daniel Johansson et al
Journal of Environmental Economics and Policy. Vol. 1 (1), p. 48-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Valuing the non-CO2 climate impacts of aviation

Christian Azar, Daniel Johansson
Climatic Change. Vol. 111 (3-4), p. 559-579
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Economics- and physical-based metrics for comparing greenhouse gases

Daniel Johansson
Climatic Change. Vol. 110 (1-2), p. 123-141
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A critical assessment of energy-economy-climate models

Fredrik Hedenus, Daniel Johansson, Kristian Lindgren
Rapport
2012

On the relationship between metrics to compare greenhouse gases – the case of IGTP, GWP and SGTP

Christian Azar, Daniel Johansson
Earth System Dynamics. Vol. 3 (2), p. 139-147
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The future of oil in a carbon constrained world

Daniel Johansson, Fredrik Hedenus, Thomas Sterner
Handbook of Oil Politics / Robert E. Looney (ed.), p. 415-434
Kapitel i bok
2012

On the relationship between metrics to compare greenhouse gases – the case of IGTP, GWP and SGTP

Christian Azar, Daniel Johansson
Earth System Dynamics Discussion. Vol. 3 (1), p. 113-141
Artikel i övriga tidskrifter
2011

Utsläppsbanor för ett 1,5ºC-mål

Christian Azar, Daniel Johansson
Rapport
2011

Temperature stabilization, ocean heat uptake and radiative forcing overshoot profiles

Daniel Johansson
Climatic Change. Vol. 108 (1-2), p. 107-134
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The Fossil Endgame: Strategic Oil Price Discrimination and Carbon Taxation

Jiegen Wei, Magnus Hennlock, Daniel Johansson et al
Rapport
2011

Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet: En översyn av naturvetenskapliga aspekter

Rummukainen Markku, Daniel Johansson, Christian Azar et al
Rapport
2011

Dags för biodrivmedel att stå på egna ben

Christian Azar, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson et al
Göteborgsposten (17 maj)
Artikel i övriga tidskrifter
2011

Stoppa stödet till etanol på spannmål och raps

Christian Azar, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson et al
Göteborgsposten (8 maj)
Artikel i övriga tidskrifter
2010

Energy security policies in EU-25 - the expected cost of oil supply disruptions

Fredrik Hedenus, Christian Azar, Daniel Johansson
Energy Policy. Vol. 38 (3), p. 1241-1250
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Climate measures in an uncertain world

Daniel Johansson
Climate Challange - the safety's off, p. 317-333
Kapitel, populärvetenskapligt
2010

Methane mitigation: Alternative perspectives

Daniel Johansson, Fredrik Hedenus
Smart Solutions to Climate Change: Comparing Costs and Benefits, p. 208-221
Kapitel i bok
2010

Scientific Perspectives after Copenhagen

Eric Fee, Daniel Johansson, Jason Lowe et al
Rapport
2010

Future food consumption and climate change - are dietary shifts required?

Fredrik Hedenus, Stefan Wirsenius, Daniel Johansson
Stockholm Futures Conference. Our future in the making
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2010

A Perspective Paper on Methane Mitigation as a Response to Climate Change.

Daniel Johansson, Fredrik Hedenus
Smart Solutions to Climate Change: Comparing Costs and Benefits
Kapitel i bok
2009

A Perspective Paper on Methane Mitigation as a Response to Climate Change

Daniel Johansson, Fredrik Hedenus
Rapport
2009

Adoption of electricity generating technologies under long-term climate policy uncertainty

S. Fuss, Daniel Johansson, J. Szolgayova et al
Energy Policy. Vol. 37 (2), p. 733-743
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Klimatåtgärder i ett osäkert läge

Daniel Johansson
Osäkrat klimat - laddad utmaning, p. 307-322
Artikel i övriga tidskrifter
2009

OPEC strategies and oil rent in a climate conscious world

Daniel Johansson, Christian Azar, Kristian Lindgren et al
Energy Journal. Vol. 30 (3), p. 23-50
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Klimatfrågan handlar om mer än pengar

Daniel Johansson, Fredrik Hedenus
Svenska Dagbladet
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Uncertainty and Learning: Implications for the Trade-off between Short-lived and Long-lived Greenhouse Gases

Daniel Johansson, Martin Persson, Christian Azar
Climatic Change. Vol. 88 (3-4), p. 293-309
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Risikoverringerung bei der Klimatpolitik & die Auswirkungen auf die zeitliche Planung von Energieinvestitionen

S. Fuss, Daniel Johansson, J. Szolgayova et al
Proceedings of the 10th Symposium Energieinnovation, Graz/Austria
Paper i proceeding
2008

Energy Security Policies in EU 25 - the expected cost of oil supply disruptions

Fredrik Hedenus, Christian Azar, Daniel Johansson
Proceedings of EAERE Conference 2008, Gothenburg/Sweden
Paper i proceeding
2007

Global scenarios for energy, carbon dioxide and forests products

Fredrik Hedenus, Daniel Johansson
Background report to the Swedish Environmental Advisory Council memorandum 2007:1
Artikel i övriga tidskrifter
2007

A scenario based analysis of land competition between food and bioenergy production in the US

Daniel Johansson, Christian Azar
Climatic Change. Vol. 82 (3-4), p. 267-291
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Major oil exporters may profit rather than lose, in a carbon-constrained world.

Tobias A Persson, Christian Azar, Daniel Johansson et al
Energy Policy. Vol. 35 (12), p. 6346-6353
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

The cost of using global warming potentials: analysing the trade-off between CO2, CH4, and N2O

Daniel Johansson, Martin Persson, Christian Azar
Climatic Change. Vol. 77 (3-4), p. 291-309
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Methane in Cllimate Policies

Daniel Johansson, U.M. Persson
Proceedings of the First Regional Symposium on Carbon Management - Carbon Management and Opportunities for the Petroleum Industry
Paper i proceeding
2006

OPEC's Oil Revenues in Carbon Constraint Scenarios - When Can Richardian Rents Occur?

T.A. Persson, Daniel Johansson
Proceedings of ENERGEX 2006 - the 11th International Energy Conference & Exhibition
Paper i proceeding
2006

No future for grain ethanol (in Swedish)

F. Hedenus, Daniel Johansson
Göteborgs-Posten. Vol. 3 nov 2006
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Trade-off between CO2 and CH4 under conditions of uncertainty, learning and inertia

Daniel Johansson, Martin Persson, Christian Azar
Proceedings of the 4th Non-CO2 Greenhouse Gas Conference
Paper i proceeding
2005

Non-CO2 Greenhouse Gases in National Climate Policies: A reassessment of the Comprehensive Approach.

Daniel Johansson, Martin Persson
Proceedings of the 4th Non-CO2 Greenhouse Gases Conference
Paper i proceeding
2005

Non-CO2 greenhouse gases, uncertainty and land-use competition

Daniel Johansson
Licentiatavhandling
2004

Emission Permit Trading

Daniel Johansson, Christian Azar
Samuelsson, B. (ed.), From here to sustainability - Is the Lisbon/Göteborg agenda delivering?
Kapitel i bok
2004

The economic trade-off between CO2, CH4 and N2O abatement - an economic assessment of using static GWP's

Daniel Johansson, U.M. Persson, C. Azar
Proceedings of the 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies
Paper i proceeding
2004

From Here to Sustainability – Is the Lisbon/Göteborg agenda delivering?

Bo Samuelsson, Christian Azar, John Holmberg et al
Rapport
2003

Analysis of land competition between food and bioenergy production

Daniel Johansson, Christian Azar
World Resources Review. Vol. 15 (2), p. 165-175
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Permit trading is not enough (in Swedish)

Christian Azar, F. Hedenus, Daniel Johansson et al
Dagens Industri. Vol. 25 sept 2003
Artikel i övriga tidskrifter

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2017–2021

Mistra Carbon Exit

Daniel Johansson Fysisk resursteori
Sonia Yeh Fysisk resursteori
Frances Sprei Fysisk resursteori
Katarina Gårdfeldt Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Filip Johnsson Energiteknik
Ida Karlsson Energiteknik 1
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

2010–2019

Klimatet - de areella näringarna och flyget

Christian Azar Fysisk resursteori
Daniel Johansson Fysisk resursteori
Erik Sterner Fysisk resursteori
Carl Bennet AB

Det kan finnas fler projekt där Daniel Johansson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.