The future of oil in a carbon constrained world
Kapitel i bok, 2012

Författare

Daniel Johansson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Thomas Sterner

Göteborgs universitet

Handbook of Oil Politics / Robert E. Looney (ed.)

415-434
978-1-85743-583-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Nationalekonomi

ISBN

978-1-85743-583-2

Mer information

Skapat

2017-10-08