Ett ensidigt fokus på elexport är allt för snävt.
Artikel i dagstidning, 2020

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Fredrik Hedenus

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Daniel Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Filip Johnsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Tomas Kåberger

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Sonia Yeh

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Dagens Nyheter (DN)

1101-2447 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-07