Lägre metanutsläpp kan göra stor skillnad
Artikel i dagstidning, 2020

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Daniel Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Patrick Eriksson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Svenska dagbladet

1101-2412 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-09